/ Grundkursus: Erhvervslejeret II

Grundkursus: Erhvervslejeret II

Få styr på de grundlæggende regler for erhvervslejemål og bliv i stand til at håndtere typiske problemstillinger i hverdagen.

Kurset giver et overordnet indblik i erhvervslejeloven. Vi gennemgår udvalgte emner for at sætte dig i stand til at varetage administrationen af de mest almindelige forhold inden for erhvervslejemål og indgåelse af erhvervslejeaftaler.

Du får kendskab til relevant og væsentlig retspraksis, og forholdet mellem erhvervslejeloven og den individuelle lejeaftale bliver gennemgået.

Kursets emner

Fremleje, afståelse og genindtrædelse, lejers brug af det lejede og forandringer i lejemålet, vedligeholdelse, erhvervsbeskyttelse og opsigelse, fraflytning og istandsættelse og behandling af tvister.

Erhvervslejeret II kan tages som individuelt kursus eller i forlængelse af kurset Erhvervslejeret I for et samlet indblik i erhvervslejeretten.

Det får du med hjem

  • Overordnet kendskab til erhvervslejeloven og lejeaftalen
  • Forslag til vilkår i lejekontrakten vedr. kursets emner
  • Praktiske eksempler og erfaringer

Der er pt. ingen kurser åbne for tilmelding

Flere kurser fra EjendomDanmark