/ Gratis møde på Bornholm: Lejelov, markedsdata og politisk status

Gratis møde på Bornholm: Lejelov, markedsdata og politisk status

Som optakt til årets Folkemøde inviterer Bornholms Grundejerforening og EjendomDanmark onsdag den 15. juni kl. 17.00-18.30 til et fyraftensmøde i Allinge med efterfølgende middag.

Nyt om lejeloven

Den nye lejelov står til at træde i kraft den 1. juli 2022. Udgangspunktet er en formel sammenskrivning af den nuværende Lejelov og Boligreguleringslov, der skal forenkle og modernisere lejelovgivningen uden at forrykket den nuværende retsstilling. Men hvordan er den nye lov bygget op? Sker der indholdsmæssige ændringer? Og hvordan kan du forberede dig og din virksomhed på ikrafttrædelsen? Det kan du få et indblik i, når vi inviterer til gå-hjem møde om den nye lejelov.

Markedsdata for Bornholm

Markedsdata og statistik får en stadig større rolle, når det kommer til markedsindsigt og et opdateret grundlag for beslutninger og forretningsstrategi. EjendomDanmark har siden 2013 arbejdet på at opbygge Danmarks største database for professionel udlejning på baggrund af en frivillig indsamling af markedsdata. Det er der kommet mange nye tjenester ud af, som blandt andet kan beregne lejen for en hvilken som helst ejendom i landet – også på Bornholm.

Agenda

  • Sammenskrivning af lejeloven v. juridisk direktør Lena Hartmann
  • Markedsdata & lejeniveauer i hele landet v. underdirektør Morten Marott Larsen
  • Politisk orientering v. PA-chef Jan Ellebye og adm. direktør Peter Stenholm
  • Der er mulighed for efterfølgende middag kl. 19.

Sted: Hotel Allinge Storegade 3 3770 Allinge

Tidspunkt: 15. Jun 2022 17:00-18:30

Pris (ex. moms): 0 DKK

Medlemspris (ex. moms): 0 DKK

Tilmeld