/ Forretningsforståelse

Forretningsforståelse

Formål

Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at opnå en overordnet forståelse af virksomhedens interne og eksterne forhold. 

Det er målet den studerende bliver i  stand til at udarbejde analyser af virksomhedens eksisterende strategi og forretningsmodel samt kunne vurdere og reflektere over disse.

I analyserne skal den studerende ligeledes kunne vurdere en virksomheds økonomiske og finansielle grundlag.

Adresse: 

Erhvervsakademi Dania, Minervavej 63, 8960 Randers

Bemærk, der er mulighed for at deltage fysisk den første undervisningsgang. De øvrige undervisningsgange gennemføres digitalt

Sted: Erhvervsakademi Dania Minervavej 63 8960 Randers SØ

Tidspunkt: 26. Jan 2022 09:00-13:00

Pris (ex. moms): 10400 DKK

Medlemspris (ex. moms): 10400 DKK

Tilmeld
Tilmelding

Der er åben for tilmelding.

Praktiske oplysninger

26. og 27. januar 2022 – Fysisk i Randers eller online deltagelse

22. februar 2022 – Online

22. marts 2022 – Online

19. april 2022 – Online

10. maj 2022 – Online

Alle dage kl. 8.30-15.30

Der er mulighed for at deltage fysisk på første undervisningsgang hos: 

Erhvervsakademi Dania

Minervavej 63

8960 Randers

De øvrige undervisningsgange gennemføres digitalt. Der er også mulighed for at deltage digitalt første undervisningsgang. Ønsker du at benytte dig af den mulighed tilmelder du dig blot det digitale forløb i forbindelse med at du tilmelder dig. 

Fagets eksamensform er et ti siders skriftligt projekt med mundtligt forsvar ved én studerende.

Eksamen afholdes den 31. maj 2022 og 1. juni 2022

Der er tilmeldingsfrist den 7. januar 2022.

10 ECTS

Viden og forståelse

Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af:

 • udviklingsorienterede metoder, modeller og teorier om analyse af virksomhedens omgivelser, konkurrencemæssige forhold samt ressourcer og kompetencer
 • metoder og teorier i relation til analyse og vurdering af eksisterende strategi for en virksomhed
 • virksomhedens interne og eksterne forhold, herunder virksomhedens økonomiske værdiskabelse, samt kan reflektere over professionens praksis og anvendelse af teorier og metoder, herunder i forbindelse med vurdering af virksomhedens finansielle situation – blandt andet ved anvendelse af nøgletal.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende har færdigheder til at

 • vurdere praksisnære og teoretiske problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller i forhold til virksomhedens strategiske situation og position i forhold til omgivelser og konkurrenter samt udarbejde virksomhedens værditilbud til kunden, herunder segmentering, kanalvalg og øvrig forretningsmæssig set-up.
 • anvende metoder og redskaber og mestre de færdigheder, der knytter sig til beskæftigelse inden for det valgte område, herunder modeller til vurdering af virksomhedens aktuelle værditilbud, forretningsmodel og sammenhænge mellem disse samt udarbejde økonomisk performanceanalyse relateret til virksomhedens strategi, forretningsgrundlag, omkostninger og prisstruktur
 • formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger, såsom resultaterne af analyser af virksomhedens situation, forretningsmodel og strategivalg til samarbejdspartnere og interessenter

Kompetencer

Det er målet, at den studerende kan

 • håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i arbejdssammenhænge i forhold til virksomhedens forretning
 • selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig et ansvar inden for rammerne af en professionel etik i relation til virksomhedens forretningsmodeller, strategi og økonomiske situation
 • udvikle egen praksis i relation til analyse, vurdering og refleksion over virksomhedens forretningsmodel og strategi

Har du spørgsmål?

Helene Fribo

Kursus- og uddannelseskoordinator

Cecilie Monk

Udviklingsassistent

Kursusafdelingen

Kontakt os på

Indhold

 • Omverdensanalyse
 • Konkurrentanalyse
 • Forretningsmodeller
 • Strategivalg
 • Analyse af virksomhedens økonomiske nøgletal.