/ Forbrugsregnskaber

Forbrugsregnskaber

Du bliver helt skarp på reglerne for at udarbejde og aflægge forbrugsregnskaber.

Kendskab til forbrugsregnskaber

Kurset giver dig et indgående kendskab til lejelovgivningens regler om aflæggelse af forbrugsregnskaber. Fokus vil være på boliglejemål, men du vil også blive præsenteret for reglerne for erhvervslejemål i hovedtræk, så du får et indblik i forskellene.

Krav og frister

Du får et klart overblik over lejelovens krav og frister for aflæggelse
af forbrugsregnskaber og processen for håndtering af
tvister.

Nye regler og praksis

Du får en orientering om de ændringer, der er sket de seneste
år, herunder i forhold til forbrugsmåling og udgifter i forbrugsregnskaber.

Det får du med hjem

  • Viden om krav til måling af forbrug og opsætning af
    målere
  • Kendskab til hvilke udgifter, der kan medtages
  • Styr på krav og frister
  • Anbefalinger til håndtering af tvister

Der er pt. ingen kurser åbne for tilmelding