/ Forbedringer

Forbedringer

Bliv klogere på, hvilke muligheder du har for at forhøje lejen, når der udføres forbedringer, og hvordan proceduren er for at gennemføre en forbedring.

Tjek på reglerne

Kurset belyser mulighederne for at gennemføre forbedringer i udlejningsejendomme, og vi gennemgår, hvordan du varsler den efterfølgende lejeforhøjelse. Vi gennemgår også de lejeretlige regler om forbedringer. Reglerne vil i et vist omfang blive sat ind i en praktisk kontekst, blandt andet i forhold til projektplanlægning og sikring af dokumentation.

Forbedringer

Forbedringsbegrebet, reglerne om varsling og beregning af forbedringsforhøjelser, om varsling af adgang og iværksættelse, om forhåndsgodkendelser og tvister om forbedringer bliver gennemgået. Du vil derudover blive præsenteret for reglerne om aftalte forbedringer og forbedringer i erhvervslejemål i hovedtræk, da kurset er målrettet forbedringer i boliglejemål.

Indhold

 • Det lejeretlige forbedringsbegreb
 • Beregning af forbedringsforhøjelser
 • Varsling af forbedringsforhøjelse i regulerede og uregulerede kommuner
 • Varsling af adgang til det lejede
 • Varsling af iværksættelse
 • Inddragelse af beboerrepræsentation
 • Forhåndsgodkendelse
 • Tvister om forbedringsforhøjelser
 • Aftalte forbedringer (hovedtræk)
 • Forbedringer i erhvervslejemål (hovedtræk) 

Det får du med hjem

 • Et solidt kendskab til reglerne om forbedringer og proceduren for at varsle en efterfølgende lejeforhøjelse
 • Overblik over frister og formkrav i lejeloven og boligreguleringsloven vedrørende forbedringer

Juridisk konsulent Ramin Salek, EjendomDanmark og specialkonsulent og teamkoordinator Pernille Lind Husen, Københavns Kommune.

Tid og sted: København. Onsdag d. 23. september 2020 kl. 09.30-16.00. Lektioner: 7

Tidspunkt: 23/09/2020 09.30

Pris: 4615 DKK

Medlemspris: 3695 DKK

Tilmeld

Andre kurser