/ Faldgruber i boliglejeretten

Faldgruber i boliglejeretten

Få styr på, hvordan du styrer udenom faldgruberne i boliglejelovgivningens mange formkrav.

Den private lejelovgivning er kompliceret. Udlejers forvaltning og service er ofte begrænset af uforståelige formkrav, der mere ligner faldgruber end sund fornuft. Overser man et formkrav, en lille frist, eller udfører man ikke opgaverne i en præcis rækkefølge, så kan det blive dyrt at være udlejer.

Få styr på de formkrav i boliglejeretten, der volder problemer i praksis

Kurset giver dig en gennemgang af de væsentligste af boliglejerettens mange formkrav, som volder problemer i praksis og som ofte koster dyrt. Vi stiller skarpt på de områder, hvor vi oftest oplever at udlejere taber deres gode ret på baggrund af formelle fejl eller forglemmelser. 

Konkret kommer undervisningen tæt på iagttagelse af formkrav ved lejlighedsmoderniseringer, kollektive og individuelle forbedringsforhøjelser, ind- og fraflytningssyn, udarbejdelse og udsendelse af forbrugsregnskaber m.v. 

Undervisningen er baseret på eksempler fra hverdagen og huslejenævnspraksis.

Gode råd til, hvordan du kan forhindre økonomiske tab

Du får konkrete råd til, hvad du skal være særligt opmærksom på, når du indgår en boliglejekontrakt, varsler en forbedringsforhøjelse eller står overfor et flyttesyn og hvordan du styrer udenom faldgruberne og derigennem undgår store økonomiske tab.

Det er en fordel, men ikke en betingelse for deltagelse, at du har et grundlæggende kendskab til boliglejeretten.

Indhold

  • Hyppige fejl ved ind- og fraflytningssyn 

  • De største fejl ved lejefastsættelse og -regulering i lejekontrakten, herunder formkrav ved indgåelse af markedsleje

  • Forbedringsvarslinger

  • Lejlighedsmoderniseringer, BRL § 5, stk. 2 og BRL § 5, stk. 3

  • Frister i forbindelse med bytte og dødsfald

  • Fejl i forbrugsregnskab eller glemte udgifter

Det får du med hjem

  • Overblik over, hvilke faldgruber og formkrav du skal være opmærksom på 

  • Gode råd til, hvordan du implementerer processer og arbejdsgange, så du undgår økonomiske tab

Specialkonsulent Pernille Lind Husen, Jura og nævn, Københavns Kommune

Juridisk direktør Lena Hartmann, EjendomDanmark

4 lektioner

Sted: EjendomDanmark Vester Farimagsgade 41 1606 København V

Tidspunkt: 24/04/2023 09:15 – 24/04/2023 12:45

Pris (ex. moms): 3995 DKK

Medlemspris (ex. moms): 2995 DKK

Tilmeld

Har du spørgsmål?

Er du tvivl om, hvornår du får link til undervisningslokalet, hvordan undervisningsmaterialet bliver udleveret, eller hvilken forplejninger der er på vores kurser?

Klik her og læs mere

Disse kurser er måske også relevante?