/ Faldgruber i boliglejeretten

Faldgruber i boliglejeretten

Få styr på, hvordan du styrer udenom faldgruberne i boliglejelovgivningens mange formkrav.

Den private lejelovgivning er kompliceret. Udlejers forvaltning og service er ofte begrænset af uforståelige formkrav, der mere ligner faldgruber end sund fornuft. Overser man et formkrav, en lille frist, eller udfører man ikke opgaverne i en præcis rækkefølge, så kan det blive dyrt at være udlejer.

Få styr på de formkrav i boliglejeretten, der volder problemer i praksis

Kurset giver dig en gennemgang af de væsentligste af boliglejerettens mange formkrav, som volder problemer i praksis og som ofte koster dyrt. Vi stiller skarpt på de områder, hvor vi oftest oplever at udlejere taber deres gode ret på baggrund af formelle fejl eller forglemmelser. 

Konkret kommer undervisningen tæt på iagttagelse af formkrav ved lejlighedsmoderniseringer, kollektive og individuelle forbedringsforhøjelser, ind- og fraflytningssyn, udarbejdelse og udsendelse af forbrugsregnskaber m.v. 

Undervisningen er baseret på eksempler fra hverdagen og huslejenævnspraksis.

Gode råd til, hvordan du kan forhindre økonomiske tab

Du får konkrete råd til, hvad du skal være særligt opmærksom på, når du indgår en boliglejekontrakt, varsler en forbedringsforhøjelse eller står overfor et flyttesyn og hvordan du styrer udenom faldgruberne og derigennem undgår store økonomiske tab.

Det er en fordel, men ikke en betingelse for deltagelse, at du har et grundlæggende kendskab til boliglejeretten.

Indhold

  • Hyppige fejl ved ind- og fraflytningssyn 

  • De største fejl ved lejefastsættelse og -regulering i lejekontrakten, herunder formkrav ved indgåelse af markedsleje

  • Forbedringsvarslinger

  • Lejlighedsmoderniseringer, BRL § 5, stk. 2 og BRL § 5, stk. 3

  • Frister i forbindelse med bytte og dødsfald

  • Fejl i forbrugsregnskab eller glemte udgifter

Det får du med hjem

  • Overblik over, hvilke faldgruber og formkrav du skal være opmærksom på 

  • Gode råd til, hvordan du implementerer processer og arbejdsgange, så du undgår økonomiske tab

Der er pt. ingen kurser åbne for tilmelding

EjendomDanmark følger myndighedernes anbefalinger

For at sikre, du trygt kan gå på kursus hos EjendomDanmark, har vi indført flere tiltag

COVID-19 retningslinjer hos EjendomDanmark

Har du spørgsmål?

Er du tvivl om, hvornår du får link til undervisningslokalet, hvordan undervisningsmaterialet bliver udleveret, eller hvilken forplejninger der er på vores kurser?

Klik her og læs mere

Andre siger

Det var et utroligt godt kursus. Underviserne var meget velforberedte.

Tina

Tidligere deltager

Underviserne var både gode hver især samt gode til at supplere hinanden.

Oliver

Tidligere deltager

Jeg synes, det var et rigtig godt kursus, og varigheden var også lige, som den skulle være.

Stina

Tidligere deltager

Superrelevant kursus. Rart at blive bekræftet i, at det man gør, er rigtigt, men at det altid kan forbedres lidt.

Dianna 

Tidligere deltager