/ Faldgruber i boliglejeretten

Faldgruber i boliglejeretten

Lær at styre udenom faldgruberne i boliglejelovgivningens mange formkrav.

Den private lejelovgivning er kompliceret. Udlejers forvaltning og service er ofte begrænset af uforståelige formkrav, der mere ligner faldgruber end sund fornuft. Overser man en lille frist, et brev, eller udfører man ikke opgaverne i en præcis rækkefølge, så kan det blive dyrt at være udlejer.

Få styr på de formkrav i boliglejeretten, der volder problemer i praksis

Kurset giver dig en gennemgang af de væsentligste af boliglejerettens mange formkrav, som ofte volder problemer i praksis. Herunder vil undervisningen konkret gå tæt på iagttagelse af formkrav ved lejlighedsmoderniseringer, kollektive og individuelle forbedringsforhøjelser, ind- og fraflytningssyn, udarbejdelse og udsendelse af forbrugsregnskaber m.v. Eksempler fra hverdagen og huslejenævnet inddrages.

Gode råd til, hvordan du kan forhindre økonomiske tab

Der vil blive givet konkrete anvisninger på, hvordan man gennem forud fastlagte processer og hensigtsmæssige arbejdsgange sikrer, at man overholder de formkrav, hvor manglende iagttagelse ofte er forbundet med store økonomiske tab.

Det er en fordel, men ikke en betingelse for deltagelse, at du har et grundlæggende kendskab til boliglejeretten.

Indhold

  • Omkostningsbestemt leje, herunder kapitalafkast efter BRL § 9, stk. 2
  • Forbedringsvarslinger
  • Markedsleje, herunder formkrav ved indgåelse af lejekontrakt i tidligere loftrum m.v.
  • Lejlighedsmoderniseringer, BRL § 5, stk. 2 og BRL § 5, stk. 3
  • Frister i forbindelse med bytte og dødsfald
  • Hyppige fejl ved ind- og fraflytningssyn
  • Fejl i forbrugsregnskab eller glemte udgifter

Det får du med hjem

  • Overblik over, hvilke faldgruber og formkrav du skal være opmærksom på
  • Gode råd til, hvordan du implementerer processer og arbejdsgange, så du undgå økonomiske tab

Andre siger

Det var et utroligt godt kursus. Underviserne var meget velforberedte.

Tina

Deltog i maj 2019

Underviserne var både gode hver især samt gode til at supplere hinanden.

Oliver

Deltog i maj 2019

Jeg synes, det var et rigtig godt kursus, og varigheden var også lige, som den skulle være.

Tina

Deltog i maj 2019

Superrelevant kursus. Rart at blive bekræftet i, at det man gør, er rigtigt, men at det altid kan forbedres lidt.

Dianna 

Deltog i maj 2019

Flere kurser fra EjendomDanmark