/ Faldgruber i boliglejeretten

Faldgruber i boliglejeretten

Pga. coronavirus bliver kurserne 28. april og 26. maj begge afholdt digitalt 28. april 2020.

__________________________________________________________________

Lær at styre udenom faldgruberne i boliglejelovgivningens mange formkrav.

Den private lejelovgivning er kompliceret. Udlejers forvaltning og service er ofte begrænset af uforståelige formkrav, der mere ligner faldgruber end sund fornuft. Overser man en lille frist, et brev, eller udfører man ikke opgaverne i en præcis rækkefølge, så kan det blive dyrt at være udlejer.

Eksempler fra hverdagen inddrages, og relevante domme og afgørelser gennemgås.

Der vil blive givet konkrete anvisninger på, hvordan man gennem forud fastlagte processer og hensigtsmæssige arbejdsgange sikrer, at man overholder de formkrav, hvor manglende iagttagel- se ofte er forbundet med store økonomiske tab.

Indhold

  • Formkrav ved lejlighedsmoderniseringer

  • Huslejevarslinger

  • Forbrugsregnskaber

  • Ind- og fraflytningssyn

  • Samarbejde med beboerrepræsentationer

  • Brugsrettens overgang, herunder bytte, dødsfald etc.

  • Huslejefastsættelse og regulering for lejemål med kapitalafkast jf. Brl. § 9, stk. 2

  • Huslejefastsættelse og lejeregulering for lejemål med markedsleje

Udbytte

Kurset giver dig et grundlæggende kendskab til de væsent- ligste af boliglejerettens mange formkrav, herunder vil undervis- ningen konkret gå tæt på iagttagelse af formkrav ved lejligheds- moderniseringer, kollektive og individuelle forbedringsforhøjelser, ind- og fraflytningssyn, udarbejdelse og udsendelse af forbrugs- regnskaber mv.

Adgangskrav

Det er en fordel, men ikke en betingelse for deltagelse, at du har et grundlæggende kendskab til boliglejeretten.

Undervisningslektioner

Antal lektioner: 4 lektioner.

Der er pt. ingen kurser åbne for tilmelding

Andre siger

Det var et utroligt godt kursus. Underviserne var meget velforberedte.

Tina

Deltog i maj 2019

Underviserne var både gode hver især samt gode til at supplere hinanden.

Oliver

Deltog i maj 2019

Jeg synes det var et rigtig godt kursus og varigheden var også lige som den skulle være.

Tina

Deltog i maj 2019

Superrelevant kursus. Rart at blive bekræftet i at det man gør er rigtigt men at det altid kan forbedres lidt.

Dianna 

Deltog i maj 2019

Kurser i foråret 2020