/ Erhvervslejemålets ophør, istandsættelse og fraflytning

Erhvervslejemålets ophør, istandsættelse og fraflytning

Få grundæggende styr på reglerne og den nyeste retspraksis om erhvervslejemålets ophør og fraflytningsopgøret mellem lejer og udlejer og få gode råd til, hvordan du regulerer forholdet i erhvervslejekontrakten.

Vi gennemgår, i hvilken stand lejemålet skal afleveres, afreg- ning af depositum og fristerne for de enkelte krav, og vi kommer med praktiske råd ved håndteringen af fraflytningssituationen. Endelig kommer vi med gode råd til, hvordan du som udlejer kan regulere opsigelses- og ophævelsessituationen samt forholdene omkring lejers fraflytning og istandsættelse i erhvervslejekontrak- ten.

Indhold

 • Opsigelse
 • Ophævelse
 • Fraflytning og istandsættelse
 • Mangler eller slid og ælde
 • Vedligeholdelsesfordeling
 • Flyttesyn – praktisk håndtering
 • Fremsættelse af udlejers krav
 • Afregning af depositum/garanti
 • Lejers krav imod udlejer
 • Kontraktlig regulering af flytteopgøret 
 • Bevisspørgsmål

Udbytte

Du får et godt kendskab til de erhvervslejeretlige regler i forbin- delse med lejeforholdets ophør. Du får et indblik i reglerne om opsigelse og ophævelse og et indgående kendskab til reglerne og den nyeste relevante retspraksis om fraflytning og istand- sættelse af lejemålet.

Adgangskrav

Det forudsættes, at du har et overordnet kendskab til erhvervs- lejeloven.

Undervisningslektioner

Antal lektioner: 7 lektioner.

Advokat og partner Jeppe Holtt, KLAR advokater og juridisk direktør Morten Østrup Møller, EjendomDanmark.

Tid og sted: EjendomDanmark, Nørre Voldgade 2, 3. sal, 1358 København K. torsdag den 19. marts kl. 9.30-16.00.

Tidspunkt: 19/03/2020 09.30

Pris: 4615 DKK

Medlemspris: 3695 DKK

Tilmeld