/ Erhvervslejekontrakter i praksis

Erhvervslejekontrakter i praksis

Lær at udforme en erhvervslejekontrakt og bliv klogere på faldgruberne – både de retlige og kommercielle.

Bliv i stand til at forhandle og udarbejde en erhvervslejekontrakt

Kurset giver dig kendskab til, hvordan du i praksis forhandler og udformer en erhvervslejekontrakt. Der bliver undervist i både konkrete formuleringer og de strategiske overvejelser, man bør gøre sig inden og under en kontraktforhandling. Målet er, at du efter kurset er i stand til at forhandle og udarbejde erhvervslejekontrakter.

Fokus på forskellige aftalevilkår

Der bliver sat fokus på hvilke virkninger, forskellige aftalevilkår har for udlejers og lejers positioner, herunder lægges vægt på de væsentligste vilkårs betydning for vurdering af markedslejen. Kurset omfatter både erhvervsbeskyttede og ikke-erhvervsbeskyttede erhvervslejemål.

Kurset er i vid udstrækning baseret på EjendomDanmarks koncepter for erhvervslejekontrakter. Gennemgang af de centrale kontraktvilkår sker med udførlig henvisning til relevant retspraksis.
Det forudsættes, at du har et generelt kendskab til erhvervslejeloven.

Indhold

 • Fastsættelse af lejemålets størrelse
 • Lejemålets anvendelse
 • Erhvervsbeskyttelse – Hvad er det, og hvilke konsekvenser har det?
 • Sikkerhedsstillelse, garanti og kaution
 • Forbrugsregnskaber og betalinger ud over lejen
 • Lejefastsættelse og lejereguleringsklausuler
 • Fordele og ulemper ved lejers ret til afståelse og genindtrædelse
 • Lejers arbejder i lejemålet
 • Fordelingen af vedligeholdelsespligten
 • Lejemålets ophør, herunder lejemålets stand ved aflevering

Det får du med hjem

 • Evnen til at forhandle og udarbejde en erhvervslejekontrakt
 • Forståelse af de væsentligste vilkårs betydning for vurderingen af markedslejen

Andre siger

God og indlevende formidling.

Anonym

Deltog i april 2019

Det var skønt med 2 undervisere der var inde i både ældre og nyere domme om emnet, og kunne trække henvisninger til domme op af lommen, efterhånden som de forskellige punkter blev gennemgået.

Lene

Deltog i april 2019

Underviser bidrager med en stor energi i undervisningen, så man ikke mister fokus. Han taler hurtigt, men er selv bevidst om det. En person jeg meget gerne ville have undervisning af en anden gang.

Emilie 

Deltog i april 2019

Flere kurser fra EjendomDanmark