/ Erhvervslejekontrakter i praksis

Erhvervslejekontrakter i praksis

Hvordan udformes en erhvervslejekontrakt, og hvilke faldgruber skal man være opmærksom på.

Kurset giver dig kendskab til, hvordan du i praksis udformer en erhvervslejekontrakt. Du får tips og tricks til, hvad du skal skrive i kontrakten. Der er både tale om strategiske overvejelser og forslag til formuleringer. 

På kurset bliver der redegjort for håndteringen af særlige problemstillinger i forbindelse med kontraktens indgåelse og de vilkår, en erhvervslejekontrakt bør indeholde.

Der bliver sat fokus på, hvilke virkninger forskellige aftalevilkår har for udlejers og lejers positioner, herunder lægges vægt på de væsentligste vilkårs betydning for vurdering af markedslejen. Kurset omfatter både erhvervsbeskyttede og ikke-erhvervsbeskyttede erhvervslejemål.

Kurset er i vid udstrækning baseret på EjendomDanmarks koncepter for erhvervslejekontrakter. Gennemgang af de centrale kontraktvilkår sker med udførlig henvisning til relevant retspraksis.

 

Indhold

  • Fastsættelse af lejemålets størrelse
  • Lejemålets anvendelse
  • Erhvervsbeskyttelse – Hvad er det, og hvilke konsekvenser har det?
  • Sikkerhedsstillelse, garanti og kaution
  • Forbrugsregnskaber og betalinger ud over lejen
  • Lejefastsættelse og lejereguleringsklausuler
  • Fordele og ulemper ved lejers ret til afståelse og genindtrædelse
  • Lejers arbejder i lejemålet
  • Fordelingen af vedligeholdelsespligten
  • Lejemålets ophør: Opsigelse, ophævelse og krav til lejemålets stand ved aflevering

Udbytte

Målet er, at du efter kurset er i stand til at forhandle og udarbejde erhvervslejekontrakter.

Adgangskrav

Det forudsættes, at du har et generelt kendskab til erhvervslejeloven.

Undervisningslektioner

Antal lektioner: 7 lektioner.

 

Der er pt. ingen kurser åbne for tilmelding

Andre siger

God og indlevende formidling.

Anonym

Deltog i april 2019

Det var skønt med 2 undervisere der var inde i både ældre og nyere domme om emnet, og kunne trække henvisninger til domme op af lommen, efterhånden som de forskellige punkter blev gennemgået.

Lene

Deltog i april 2019

Underviser bidrager med en stor energi i undervisningen, så man ikke mister fokus. Han taler hurtigt, men er selv bevidst om det. En person jeg meget gerne ville have undervisning af en anden gang.

Emilie 

Deltog i april 2019

Kurser i foråret 2020