/ Energirenovering af bygninger

Energirenovering af bygninger

Få styr på, hvordan du gennemfører en energirenovering.

Kurset giver dig kendskab til væsentlige metoder og processer, når du skal gennemføre energirenoveringsprojekter fra idé- til driftsfase. Der findes talrige eksempler på fejlslagne energirenoveringer, hvor energibesparelsen udebliver. På kurset hører du om, hvad der skal til for, at energirenoveringen lykkes, og den forventede energibesparelse realiseres, når bygningen er taget i drift.

På kurset får du gennemgået en case om energiforbedringer, og hvordan du kan beregne en lejeforhøjelse som følge af energiforbedringer.

Indhold

• Introduktion til SBi anvisning 269 ”Energirenovering af større bygninger – metode og proces”

• Beslutningsgrundlag for at energirenovere

• Realisering af forventet energibesparelse

• Faldgruber ved energirenovering

• Fokuspunkter ved faseskift i byggeprocessen

• Beregningsforudsætninger og -værktøjer

• Baseline

• Målerprojekt

• Funktionstest

Det får du med hjem

• Tjek på energirenoveringer fra idé til drift

• Viden om, hvordan du undgår faldgruber

• Styr på beregninger af lejeforhøjelse efter energiforbedringer

Mulige datoer:

Øst: 04/11/2020 09.30

Flere kurser fra EjendomDanmark