/ Ejendomsinvesteringer og -finansiering

Ejendomsinvesteringer og -finansiering

Formålet med faget er at kvalificere den studerende til at vurdere risici og afkast ved investering i ejendomme. 

Den studerende skal kunne forstå det basale ved investering og finansiering. Den studerende skal kunne sætte sig i investors sted og investors økonomiske overvejelser. Den opnåede viden skal den studerende være i stand til at overføre på investeringsejendomsmarkedet, og den studerende skal kunne anvende og forstå grundlæggende økonomiske og finansielle begreber. 

Faglig baggrund

Undervisningen er tilrettelagt ud fra, hvad man kan forvente af en ejendomsadministrator med interesse for økonomi, investering eller finansiering.

Tilmelding 

Der er ikke tilmeldingsfrist på faget, men tilmeld dig senest 10 dage før første undervisningsgang og vær sikker på at have adgang til Moodlerooms til første undervisningsgang.


Tilmelder du dig senere, vil du få adgang til Moodlerooms på første undervisningsgang eller snarest derefter.

Der er pt. ingen kurser åbne for tilmelding

Praktiske oplysninger

Langt størstedelen af undervisningen gennemføres virtuelt som blended learning. Hver uge er der tilrettelagt undervisningsaktiviteter, der sikrer du opnår den optimale læring af fagets pensum. Undervisningsaktiviteterne er tilrettelagt ud fra den antagelse at du har læst den del af pensum, der knytter sig den pågældende uddannelsesaktivitet. 

Uddannelsesaktiviteterne faciliteres af fagets undervisere. Det betyder, du har ugentlig kontakt med din underviser på faget. Langt de fleste uddannelsesaktiviteter optages, det betyder, du har mulighed for gense uddannelsesaktiviteten fx når du læser til eksamen. 

Undervisning foregår skiftevis hos EjendomDanmark i København og Erhvervsakademi Dania i Randers samt digitalt.
Hvis du er tilmeldt med fysisk fremmøde, mødes holdet to gange i hhv. København og Randers til studiecafeer gennem undervisningsforløbet. Den øvrige undervisning gennemføres på e-learning platformen Moodlerooms. 

I 2023 er der planlagt undervisning på følgende dage

Undervisningen gennemføres over 15 uger inkl. ferier og helligdage. Der er planlagt fire undervisningsgange fra kl. 9.15-12.45 på følgende datoer: 31.01, 28.02, 17.04 og den 23.05. I de øvrige uger er der planlagt to timers virtuel undervisning fra kl. 10.00-12.00 som udgangspunkt om tirsdagen med enkelte undtagelser. Overstående er vejledende og der tages forbehold for ændring. 

Når du er tilmeldt faget får du automatisk adgang til StudiePortalen. Her finder du alle praktiske oplysninger, der sikre dig en optimal studiestart. 

Moodlerooms er den digitale e-learning platformen undervisningen gennemføres i. Du får adgang til Moodlerooms i forbindelse med første undervisningsgang. Tilmelder du dig senere end 7 dage før studiestart, må du forvente din adgang til Moodlerooms først bliver åbnet en til to dage efter studiestart.

Alle oplysninger du skal bruge til første undervisningsgang finder du på StudiePortalen. 

Hedegaard, Ove, Hedegaard, Michael (2022). Strategisk investering og finansiering, 5. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Du skal selv købe bogen enten hos forlaget eller i en boghandler. 

Derudover anvendes: 

 

Disse tre udgivelser kan købes på EjendomDanmarks hjemmeside. 

Vil løbende blive gjort tilgængelig i Moodlerooms. 

Du skal forberede dig til første undervisningsgang. 

Fagets undervisningsplan finder du på StudiePortalen. Når du er tilmeldt faget, vil du automatisk få adgang til StudiePortalen.

Du kan følge undervisningen i København, i Randers eller digitalt. 

Undervisning foregår skiftevis hos EjendomDanmark i København og Erhvervsakademi Dania i Randers samt digitalt.

Fagets afsluttes med en to timers skriftlig eksamen.

Eksamensdatoen er 13. juni 2023 i både København og Randers.

Såfremt man har gennemgået faget digitalt, skal man tilmelde sig en af eksamensstederne og herefter møde op til fysisk eksamen.  

Viden og forståelse

Den studerende skal:

 • opnå forståelse for grundlæggende ejendomsinvestering 
 • opnå forståelse for, hvordan ejendomsinvesteringer fungerer i praksis 
 • opnå viden om, hvordan ejendomsinvesteringsmarkedet fungerer
 • opnå viden om grundlæggende begreber, der anvendes i værdiansættelse af investeringsejendomme
 • få viden om finansielle begreber
 • få viden om, hvordan og hvorfor man tager højde for risiko  

Færdigheder

Den studerende skal:

 • være i stand til at foretage basale afkastberegninger på ejendoms- og porteføljeniveau
 • kunne være i stand til at anvende og forstå kapitalværdimetoden, intern rentes metode, annuitetsmetoden og Payback metoden
 • kunne vurdere finansieringsmuligheder for ejendomme
 • kunne vurdere forskellige finansieringsformer og være i stand at vejlede om fordele og ulemper ved flere tilbud om finansiering
 • kunne lave værdiansættelse af ejendomme med både den afkastbaserede model og DCF-modellen
 • kunne lave simple risikoberegninger ved ejendomsprojekter

Kompetencer

Den studerende skal:

 • opnå en praktisk forståelse af ejendomsinvesteringer og ejendomsinvesteringsmarkedet, som den studerende løbende kan støde på i sit virke som ejendomsadministrator
 • kompetencer til at kunne vurdere risici og afkastmuligheder ved investering i ejendomme
 • kompetencer til at vurdere investeringsprojekter på ejendomme, herunder hvilken konsekvens der kan være for værdien af ejendommen 

Fagets undervisere

Hans Morten Pedersen

Regnskabschef

Cand.merc.aud., HD-R, HD-O, HD-F

Bjarke Roed-Frederiksen

Økonomisk konsulent

Cand.polit.

Indhold

 • Introduktion til investeringsejendoms­markedet
 • Investeringsteori og metode
 • Renteregning
 • Cashflow
 • Levetidskalkuler
 • Strategisk investering og mål
 • Finansiering af fast ejendom
 • Måling af ejendomsafkast
 • Værdiansættelse af ejendomme
 • Risiko
 • Porteføljeteori

 

På faget lægger vi vægt på at vise, hvad risiko er, og vi redegør for den økonomiske sammenhæng mellem risiko og afkast. Vi ser også på værdiansættelse af fast ejendom i praksis og sætter fokus på områdets metoder og særlige faktorer.

Har du spørgsmål?

Så er du velkommen til at kontakte vores kursusafdeling

Kursusafdelingen

Kontakt os på

Ikke det fag du ledte efter?