/ Ejendomsinvesteringer og -finansiering

Ejendomsinvesteringer og -finansiering

Formålet med faget er at kvalificere den studerende til at vurdere risici og afkast ved investering i ejendomme. 

Den studerende skal kunne forstå det basale ved investering og finansiering. Den studerende skal kunne sætte sig i investors sted og investors økonomiske overvejelser. Den opnåede viden skal den studerende være i stand til at overføre på investeringsejendomsmarkedet, og den studerende skal kunne anvende og forstå grundlæggende økonomiske og finansielle begreber. 

Faglig baggrund

Undervisningen er tilrettelagt ud fra, hvad man kan forvente af en ejendomsadministrator med interesse for økonomi, investering eller finansiering.

Sted

EjendomDanmark, Vester Farimagsgade 41, 1606 København V

Tidspunkt: 08/09/2021 09.00

Pris (ex. moms): 14995 DKK

Medlemspris (ex. moms): 9725 DKK

* Vælg venligst om tilmeldingen skal gælde fysisk eller digitalt.

Tilmeld

Praktiske oplysninger

Langt størstedelen af undervisningen gennemføres virtuelt som blended learning. Hver uge er der tilrettelagt undervisningsaktiviteter, der sikre du opnår den optimale læring af fagets pensum. Undervisningsaktiviteterne er tilrettelagt ud fra den antagelse at du har læst den del af pensum, der knytter sig den pågældende uddannelsesaktivitet. 

Uddannelsesaktiviteterne faciliteres af fagets undervisere. Det betyder, du har ugentlig kontakt med din underviser på faget. Langt de fleste uddannelsesaktiviteter optages, det betyder, du har mulighed for gense uddannelsesaktiviteten fx når du læser til eksamen. 

Hvis du vælger at følge undervisningen på holdet i København eller i Randers, mødes du fysisk med holdet tre gange til studiecafeer gennem undervisningsforløbet. Den øvrige undervisning gennemføres på e-learning platformen Moodlerooms. 

Når du er tilmeldt faget får du automatisk adgang til StudiePortalen. Her finder du alle praktiske oplysninger, der sikre dig en optimal studiestart. 

Moodlerooms er den digitale e-learning platformen undervisningen gennemføres i. Cirka 14 dage før studiestart vil du få adgang til Moodlerooms. 

Hedegaard, Ove, Hedegaard, Michael (2016). Strategisk investering og finansiering, 4. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Du skal selv købe bogen enten hos forlaget eller i en boghandler. 

Derudover anvendes: 

 

Disse tre udgivelser kan købes på EjendomDanmarks hjemmeside. 

Vil løbende blive gjort tilgængelig i Moodlerooms. 

Du skal forberede dig til første undervisningsgang. 

Fagets undervisningsplan finder du på StudiePortalen. Når du er tilmeldt faget, vil du automatisk få adgang til StudiePortalen.

Du kan følge undervisningen i København, i Randers eller digitalt. 

Fagets afsluttes med en fire timers skriftlig eksamen. Eksamensdatoen bliver offentliggjort ultimo oktober.

Viden og forståelse

Den studerende skal:

 • opnå forståelse for grundlæggende ejendomsinvestering 
 • opnå forståelse for, hvordan ejendomsinvesteringer fungerer i praksis 
 • opnå viden om, hvordan ejendomsinvesteringsmarkedet fungerer
 • opnå viden om grundlæggende begreber, der anvendes i værdiansættelse af investeringsejendomme
 • få viden om finansielle begreber
 • få viden om, hvordan og hvorfor man tager højde for risiko  

Færdigheder

Den studerende skal:

 • være i stand til at foretage basale afkastberegninger på ejendoms- og porteføljeniveau
 • kunne være i stand til at anvende og forstå kapitalværdimetoden, intern rentes metode, annuitetsmetoden og Payback metoden
 • kunne vurdere finansieringsmuligheder for ejendomme
 • kunne vurdere forskellige finansieringsformer og være i stand at vejlede om fordele og ulemper ved flere tilbud om finansiering
 • kunne lave værdiansættelse af ejendomme med både den afkastbaserede model og DCF-modellen
 • kunne lave simple risikoberegninger ved ejendomsprojekter

Kompetencer

Den studerende skal:

 • opnå en praktisk forståelse af ejendomsinvesteringer og ejendomsinvesteringsmarkedet, som den studerende løbende kan støde på i sit virke som ejendomsadministrator
 • kompetencer til at kunne vurdere risici og afkastmuligheder ved investering i ejendomme
 • kompetencer til at vurdere investeringsprojekter på ejendomme, herunder hvilken konsekvens der kan være for værdien af ejendommen 

Fagets undervisere

Morten Marott Larsen

Underdirektør

Cand.polit., ph.d.

Hans Morten Pedersen

Regnskabschef

Cand.merc.aud., HD-R, HD-O

Sinan Koca

Senior Project Manager

Cand.oecon.

Indhold

 • Introduktion til investeringsejendoms­markedet
 • Investeringsteori og metode
 • Renteregning
 • Cashflow
 • Levetidskalkuler
 • Stratetisk investering og mål
 • Finansiering af fast ejendom
 • Måling af ejendomsafkast
 • Værdiansættelse af ejendomme
 • Risiko
 • Porteføljeteori

 

På faget lægger vi vægt på at vise, hvad risiko er, og vi redegør for den økonomiske sammenhæng mellem risiko og afkast. Vi ser også på værdiansættelse af fast ejendom i praksis og sætter fokus på områdets metoder og særlige faktorer.

Har du spørgsmål?

Så er du velkommen til at kontakte vores kursusafdeling

Kursusafdelingen

Kontakt os på

Mens du venter på, der bliver åbnet for tilmeldingen til EA-uddannelsen

EjendomDanmark følger myndighedernes anbefalinger

For at sikre, du trygt kan gennemføre din uddannelse hos EjendomDanmark, har vi indført flere tiltag

COVID-19 retningslinjer hos EjendomDanmark