/ Ejendomsinvestering I

Ejendomsinvestering I

Pga. coronavirus bliver kurserne 24. marts og 2. april begge afholdt digitalt 2. april 2020.

________________________________________________________________________

Få et grundlæggende kendskab til investering i fast ejendom.

Du lærer om markedet og sammenhænge på investeringsejendomsmarkedet, økonomisk tomgang, investeringskalkuler for ejendomme, måling af ejendomsafkast og værdiansættelse af investeringsejendomme. Desuden gennemgår vi afvejningen mellem investering i ejendomme og i andre aktiv-klasser og ser på forholdet mellem risiko og forventet afkast.

Kurset er en introduktion, idet de grundlæggende metoder og teorier ved investering i fast ejendom gennemgås.

Indhold

  • Investorer og ejendomsinvesteringer
  • Ejendomsinvesteringsmarkedet
  • Økonomisk tomgang
  • Måling af ejendomsafkast
  • Værdiansættelse
  • Prisdannelsen på fast ejendom
  • Risiko, afkast og porteføljeteori
  • Investering i aktier, obligationer eller ejendomme

Udbytte

Kurset giver dig et indblik i de økonomiske analyser ved investering i ejendomme og introducerer dig til forhold og sammenhænge på markedet for fast ejendom.

Adgangskrav

Kurset kræver ingen særlige forudsætninger. 

Undervisningslektioner

Antal lektioner: 4 lektioner.

Mulige datoer:

Øst: 02/04/2020 09.30

Kurser i foråret 2020