/ Ejendomsinvestering I

Ejendomsinvestering I

Få et grundlæggende kendskab til investering i fast ejendom og få et indblik i de økonomiske analyser, der er afgørende, hvis du skal investere i ejendomme.

Vigtig introduktion

Kurset giver dig et indblik i markedet, og introducerer dig til forhold og sammenhænge på markedet for fast ejendom. Du får et overblik over hvilke sammenhænge, der er på investeringsejendomsmarkedet, økonomisk tomgang, investeringskalkuler for ejendomme, måling af ejendomsafkast og værdiansættelse af investeringsejendomme.

Få styr på forholdet mellem risiko og forventet afkast

Desuden gennemgår vi afvejningen mellem investering i ejendomme og i andre aktivklasser og ser på forholdet mellem risiko og forventet afkast. Kurset er en introduktion, idet de grundlæggende metoder og teorier ved investering i fast ejendom gennemgås.

Indhold

 • Investorer og ejendomsinvesteringer
 • Ejendomsinvesteringsmarkedet
 • Økonomisk tomgang
 • Måling af ejendomsafkast
 • Værdiansættelse
 • Prisdannelsen på fast ejendom
 • Risiko, afkast og porteføljeteori
 • Investering i aktier, obligationer eller ejendomme

Det får du med hjem

 • Kendskab til de vigtigste aspekter ved investering af ejen­domme
 • Overblik over risiko, afkast og porteføljeteori.
 • Indblik i fordele og ulemper ved investering i aktier, obliga­tioner eller ejendomme

Flere kurser fra EjendomDanmark

Bliv certificeret ejendomsinvestor

Nu har du mulighed for at få papir på, at du er certificeret ejendomsinvestor, og derfor har alt den nødvendige økonomiske, juridiske og tekniske viden.

Læs mere om uddannelsen her