/ Lagerskat

Lagerskat

Dramaet om lagerskatten fortsætter. Lovforslaget blev fremsat i folketingssalen den 5. oktober for senere selvsamme dag at blive trukket tilbage i forbindelse med valgudskrivelsen. Alle scenarier er fortsat i spil, og hvor det hele ender afhænger derfor af de politiske forhandlinger og de mange flertalsmuligheder i det nye folketing.

Kurset vil derfor tage afsæt i den helt aktuelle status, og vil alt efter realiteterne gå i dybden med lovforslaget af 5. oktober, et nyt fremsat lovforslag, eller hvad der end forventes at ske.

Uanset hvordan tingene konkret falder ud, vil du på kurset lære om, hvordan ejendomsavance-beskatningen er skruet sammen, og hvad du bør være opmærksom på ved udarbejdelse af værdiansættelser og regnskab.

Du bliver også opdateret på de forventede effekter af de nye tiltag – og får gode råd til, hvordan du bør forholde dig til kommende regelændringer.

Hvordan sikrer man sig det bedste udgangspunkt under de usikre rammevilkår?

Kurset vil give et aktuelt overblik over de nye regler om løbende lagerbeskatning af ejendoms-avancer, som aktuelt er på tegnebrættet. Vi dykker ned i alle de væsentlige detaljer i lovforslaget, og opdaterer med de helt aktuelle forventninger til nye ændringer.

En lagerbeskatning medfører øgede krav til årsregnskaberne og presser likviditeten i ejendomsvirksomheder. På kurset lærer du om, hvordan du bedst håndterer de nye regler – både i årene inden de træder i kraft og efter 2023.

Indhold

Indhold

  • Principper for ejendomsavancebeskatning
  • Hvilke ejendomme er omfattet?
  • Opgørelse af anskaffelses – og afståelsessum
  • Strukturering af ejendomsinvesteringer
  • Forholdet mellem ejendomsavancebeskatning og beskatning af genvundne afskrivninger
  • Overblik over de forventede nye regler om lagerbeskatning fra 2023
  • Hvordan bør du allerede i dag forholde dig til de nye regler?

Det får du med hjem

  • Et solidt kendskab til eksisterende regler for ejendomsavancebeskatning
  • Aktuelt opdateret overblik over de forventede nye regler om lagerbeskatning
  • Konkrete anbefalinger til hvordan du allerede nu forholder dig til kommende regelændringer ift. ejendomsavanceskat

Der er pt. ingen kurser åbne for tilmelding

Har du spørgsmål?

Er du tvivl om, hvornår du får link til undervisningslokalet, hvordan undervisningsmaterialet bliver udleveret, eller hvilken forplejninger der er på vores kurser?

Klik her og læs mere

Flere kurser fra EjendomDanmark