/ Digital tinglysning af vedtægter og anden sikkerhed til ejerforeninger

Digital tinglysning af vedtægter og anden sikkerhed til ejerforeninger

Tinglysningsretten har ændret praksis i forbindelse med tinglysning af vedtægter (fravigelse af normalvedtægten) og de pantstiftende vedtægter. Kom og få styr på de udfordringer, du møder, når du skal tinglyse for en ejerforening.

Vestre Landsret har med sin dom den 10. maj væsentligt ændret retstilstanden for individuelle ejerforeningsvedtægter. 

Det fremgår af Landsrettens begrundelse og resultat, at Tinglysningsretten ikke kan afvise en individuel særvedtægt, der indeholder forpligtelser eller begrænsninger, som ikke følger af normalvedtægten. I forhold til ovennævnte kendelse vil underviseren praktisk gennemgå oprettelse af særvedtægter for en ejerforening – såvel en hel særvedtægt som blot dele, der fraviger normalvedtægten.

Efter kurset vil du være i stand til at forestå tinglysning af pant og servitutter for ejerforeninger, ligesom vi på dette kursus også går tæt på den nye ejerlejlighedslov, der trådte i kraft den 1. juli 2020. Der vil være fokus på den nye normalvedtægt samt de praktiske udfordringer i forhold til tinglysning af blandt andet fravigelse til denne.

Ufravigelige paragraffer

 • Hvad er en fravigelse til normalvedtægten?
 • Hvornår kræver vedtægten samtykke fra ejerne?
 • Hvor høj en sikkerhed kan tinglyses uden ejernes samtykke?
 • Hvorledes kan samtykke foregå?
 • Hvorfor får jeg min anmeldelse afvist?
 • Få svar på dette og meget mere samt seneste nyt fra Tinglysningsretten i forbindelse med praksisændringen. Du vil undervejs få fif og gode råd.

 

Indhold

 • Information, opdateringer og seneste nyheder, nyt layout samt fif og gode råd
 • Den nye ejerlejlighedslov med fokus på normalvedtægt i forhold til tinglysning
 • Ultrakort information om digitalisering af pant og servitutter
 • Digital tinglysningsfuldmagt for ejerforeninger – hvordan – og hvad kræves?
 • Tinglyste og afviste dokumenter – typiske årsager til afvisning samt forslag til, hvorledes man kan sikre sig ikke at komme ud i en fristlysning, der udløser ekstra tinglysningsafgift
 • Praktisk gennemgang af følgende dokumenter
 • Tinglysning af nye vedtægter/Fravigelse af normalvedtægten
 • Tinglysning af tillæg til vedtægter samt aflysning
 • Tinglysning af pantstiftende vedtægter samt forhøjelse
 • Debitorskifte af indestående ejerpantebrev med forhøjelse og underpantsætning
 • Kort om aflysning af ejerpantebreve, herunder kort om omdannelse til afgiftspantebrev

Det vil være en fordel, hvis kursisterne har prøvet at oprette en anmeldelse i det digitale tinglysningssystem – eller blot været inde i systemet.

Det får du med hjem

 • Evnen til at tinglyse pant og servitutter for ejerforeninger
 • Den nyeste viden om den nye ejerlejlighedslov og normalvedtægten
 • Masser af fif og gode råd til tinglysning

Advokat, partner Ulla Zurita, Homann Advokater

3,5 lektioner

Sted: EjendomDanmark Vester Farimagsgade 41 1606 København V

Tidspunkt: 30/03/2023 09:15 – 30/03/2023 12:45

Pris (ex. moms): 3995 DKK

Medlemspris (ex. moms): 2995 DKK

Tilmeld

Har du spørgsmål?

Er du tvivl om, hvornår du får link til undervisningslokalet, hvordan undervisningsmaterialet bliver udleveret, eller hvilken forplejninger der er på vores kurser?

Klik her og læs mere

Disse kurser er måske også relevante?

Bøger

Erhvervslejeret
Erhvervslejeret er 3. udgave af EjendomDanmarks bog fra 2003.

Pris for medlemmer (ex. moms) DKK 760,00

Pris (ex. moms) DKK 956,00