/ De nye lejelove

De nye lejelove

Top view of Copenhagen, Denmark

Konsekvenser og ændringer

Bliv klogere på de nye lejelove og hvad de betyder for dig og din virksomhed.

På dette kursus bliver du præsenteret for den nye lejelov, de bagvedliggende tanker og de største og væsentligste ændringer, som loven medfører. På kurset gennemgås også de politiske vinde på boligområdet og lejelovens rolle heri.

Baggrunden

Lejeloven og boligreguleringsloven skal laves om. Men hvorfor skal de det, og hvori består de væsentligste ændringer? De seneste mange år har der været snak om at forenkle lejeloven. Men det er ikke blevet til noget – før nu. Resultatet af denne langvarige proces blev præsenteret i sommeren 2020, og i ef­teråret giver Boligministeriet sit bud på et konkret lovforslag. Det er hensigten, at den forenklede lejelov skal skabe en ny og samlet ”grundlov” for boligudlejning i Danmark.

Det får du med hjem

  • Viden om sammenskrivningen af lejelovene
  • Kendskab til de nye love, deres indhold og deres betydning
  • Overblik over, hvilke punkter du skal være opmærksom på fremadrettet

Flere kurser fra EjendomDanmark