/ Betalinger ud over lejen i erhvervslejemål

Betalinger ud over lejen i erhvervslejemål

Book et oplæg og lær mere om cybersikkerhed i din virksomhed.

Bliv klogere på, hvilke udgifter du kan opkræver ud over lejen i erhvervslejemål.

Ved indgåelse af erhvervslejeforhold er det vigtigt at du nøje overvejer hvilke udgifterne, du ønsker at opkræve ved siden af lejen. Det er afgørende, at du er opmærksom på erhvervslejelovens specifikationskrav, ligesom du bør tage højde for, hvilken proces du ønsker for aflæggelse og afregning af udgifterne. 

Formålet med kurset er at give deltagerne indsigt dels i erhvervslejelovens ufravigelige regler om lejers betalinger af udgifter ved siden af lejen og håndteringen af disse i lejekontrak­ten samt give gode råd om tilrettelæggelsen af en god proces for aflæggelse af ejendomsregnskaber. Vi gennemgår desuden erhvervslejelovens frister og regler for aflæggelse af forbrugsregn-skaber.

Vi inddrager relevant praksis og drøfter de typiske tvister og håndteringen af disse.

Den gode proces og reglerne sætter vi i kontekst af forskellige lejemålstyper herunder både klassiske erhvervslejemål som butikker og logistikejendomme som butikscentre.

Indhold
  • Erhvervslejelovens regler om betalinger ud over lejen
  • Specifikationskravet
  • Eksempler på klausuler på betalinger ud over lejen
  • Processen
  • Retspraksis og tvister om lejers betalinger ud over lejen
  • Forbrugsregnskabet
  • Ejendomsregnskabet
Det får du med hjem
  • Viden om, hvilke udgifter du kan opkræve ud over lejen
  • Forståelse af erhvervslejelovens specifikationskrav
  • Gode råd om aflæggelse af ejendomsregnskaber

Der er pt. ingen kurser åbne for tilmelding

Har du spørgsmål?

Er du tvivl om, hvornår du får link til undervisningslokalet, hvordan undervisningsmaterialet bliver udleveret, eller hvilken forplejninger der er på vores kurser?

Klik her og læs mere

Flere kurser fra EjendomDanmark

Blanketter

22-03-D1 Varsling beboerrep
Blanket til varsling af omkostningsbestemt leje over for beboerrepræsentationen.

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 20,00

Pris (ex. moms) kr. 35,00

Blanketter

24-03-A1: OMK Driftsbudget – almindelig
Varsling af OMK-leje i ejendomme med stationær boligprocent – driftsbudget.

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 20,00

Pris (ex. moms) kr. 35,00

Blanketter

24-04-A1: LL § 31-regulering
Blanket til BRL § 13a-varsling.

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 20,00

Pris (ex. moms) kr. 35,00