/ Behandling af sager i huslejenævnet

Behandling af sager i huslejenævnet

Fra 1. januar 2023 må udlejerne dog kun anvende Typeformular A, 10. udgave.

Få større indsigt i huslejenævnenes sagsbehandling: Hvilke sagstyper kan huslejenævnet behandle, og hvad kan du som part i en huslejenævnssag forvente at blive mødt med af dokumentationskrav.

Udlejere og administratorer kan opleve at skulle indbringe en sag eller være modpart i en sag, som lejeren har indbragt for huslejenævnet – for eksempel om lejens størrelse, forbrugsregnskaber mv. Her skal du som udlejer og administrator blandt andet være parat til at svare på nævnenes forespørgsler og fremsende nødvendig dokumentation og bemærkninger inden udløbet af nævnets svarfrister.

Indhold

Formålet med kurset er at klæde dig bedre på til at være part i en huslejenævnssag. Vi kommer ind på nævnene som myndighed, hvilke processer nævnene arbejder under i deres sagsbehandling, hvilke krav og frister du bliver mødt med, nævnenes kompetenceområder og ikke mindst den kommunikation, du som administrator og udlejer kan forvente at skulle håndtere, som part i en huslejenævnssag.

Det får du med hjem

  • Viden om, hvad et huslejenævn er, og hvilken proces sagerne behandles efter
  • Hvad kan du som udlejer og administrator forvente at blive bedt om at dokumentere, og dermed allerede indrette dig efter på forhånd?
  • Hvad kan huslejenævnene behandle af sager, eksempelvis lejens størrelse, forbrugsregnskaber, husorden mv.?
  • Hvad skal man gøre, når man har fået en afgørelse fra huslejenævnet?

Der er pt. ingen kurser åbne for tilmelding

Har du spørgsmål?

Er du tvivl om, hvornår du får link til undervisningslokalet, hvordan undervisningsmaterialet bliver udleveret, eller hvilken forplejninger der er på vores kurser?

Klik her og læs mere

Ikke det du ledte efter?