/ Alt om generalforsamlinger

Alt om generalforsamlinger

Bliv klædt på til at gennemføre forårets generalforsamlinger. Du får en grundig gennemgang af generalforsamlingens forløb fra start til slut.

Typiske problemstillinger

Kurset tager afsæt i de problemstillinger, man oplever i hverdagen før, under og efter en generalforsamling for eksempel i forhold til at udforme forslag, sørge for at få det nødvendige mandat til gennemførelse af byggearbejder eller låneomlægning i foreningen.

Styr på dirigentens rolle og ansvar

Du bliver klædt på til at træffe beslutninger med den rette stemmemajoritet. Der vil være praktiske eksempler på, hvad du kan forvente, når du møder som dirigent. Du får anbefalinger til forberedelsen og efterbehandlingen af generalforsamlingen, så du slipper for de kvaler, dårlig planlægning kan medføre lige op til en generalforsamling – ligesom et godt referat er guld værd efterfølgende.

Indhold

 • Gennemgang af, hvad man bør forberede før indkaldelse til generalforsamling, herunder eksempler på udarbejdelse af forslag til afstemning på generalforsamling
 • Minimumskrav til indkaldelse til ordinær generalforsamling samt fristerne herfor
 • Tips og tricks til hvad der bør overvejes, når datoen for generalforsamlingen skal fastsættes
 • Hvem har adgang og stemmeret til generalforsamlingen?
 • Må der stemmes ved brug af fuldmagt, herunder forskellen på fuldmagt og brevstemmer?
 • Hvordan forholder man sig til indkomne forslag?
 • Afstemninger og beslutnings kompetence, herunder fokus på stemmeregler
 • Gennemgang af de enkelte punkter på dagsordenen, herunder fremlæggelse af årsrapport og budget
 • Mødeledelse og dirigentens vigtigste kompetenceområder
 • Særlige forhold angående ekstraordinære generalforsamlinger herunder dagsorden, forslag mv.
 • Udarbejdelse af referat

Det får du med hjem

 • Krav til forslag, indkaldelse, gennemførelse og referat
 • Kendskab til afstemningsregler, beslutnings kompetence og stemmemajoritet
 • Godt indblik i dirigentens ansvar og kompetence

Kurset gennemføres over to dage

Du skal være opmærksom på at kurset gennemføres over to dage

Har du spørgsmål?

Er du tvivl om, hvornår du får link til undervisningslokalet, hvordan undervisningsmaterialet bliver udleveret, eller hvilken forplejninger der er på vores kurser?

Klik her og læs mere

Disse kurser er måske også relevante?

Blanketter

22-03-D1 Varsling beboerrep
Blanket til varsling af omkostningsbestemt leje over for beboerrepræsentationen.

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 20,00

Pris (ex. moms) kr. 35,00

Blanketter

24-03-A1: OMK Driftsbudget – almindelig
Varsling af OMK-leje i ejendomme med stationær boligprocent – driftsbudget.

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 20,00

Pris (ex. moms) kr. 35,00

Blanketter

24-04-A1: LL § 31-regulering
Blanket til BRL § 13a-varsling.

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 20,00

Pris (ex. moms) kr. 35,00

Blanketter

24-03-B1: OMK Driftsbudget med boligprocentstigning
Driftsbudget for OMK-lejemål med boligprocentstigning.

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 20,00

Pris (ex. moms) kr. 35,00

Blanketter

24-03-B3: OMK-varsling med beboerrepræsentation med boligprocent
Varslingsbrev til lejer.

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 20,00

Pris (ex. moms) kr. 35,00

Blanketter

24-03-A3: OMK-varsling lejere med beboerrepræsentation – almindelig
Varslingsbrev af OMK-leje.

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 20,00

Pris (ex. moms) kr. 35,00

Blanketter

24-03-B2: OMK-varsling uden beboerrepræsentation med boligprocent
Varslingsbrev til lejer.

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 20,00

Pris (ex. moms) kr. 35,00

Blanketter

24-03-A2: OMK-varsling lejere uden beboerrepræsentation – almindelig
Varslingsbrev til lejer i ejendomme uden beboerrepræsentation BRL § 12

Pris for medlemmer (ex. moms) kr. 20,00

Pris (ex. moms) kr. 35,00