/ Ændringer i ejerlejlighedsloven og den nye normalvedtægt

Ændringer i ejerlejlighedsloven og den nye normalvedtægt

Få styr på, hvad den nye ejerlejlighedslov og den nye normalvedtægt betyder for ejerforeninger og administration af disse.

Ændrede regler og nye muligheder

Kurset giver dig en gennemgang af de seneste og væsentlige ændringer i ejerlejlighedsloven. På kurset gennemgår vi de nye muligheder for bod, eksklusion og overtagelse af udlejerbeføjelser. Vi ser på ophævelsen af stemmebegrænsnings-reglen, den ændrede hæftelse for medlemmerne og andre forhold af administrativ karakter.

Den nye normalvedtægt?

På kurset gennemgår vi desuden den nye normalvedtægt, der trådte i kraft den 1. januar 2021, for “nye” ejerforeninger – stiftet den 1. januar eller senere og som den 1. januar 2022 også gælder for de “gamle” ejerforeninger, der blev stiftet inden den 1. januar 2021.

Du får indblik i forholdet mellem ny normalvedtægt og en eventuel særvedtægt, herunder tinglysning af fravigelser til normalvedtægten, påtegninger på eksisterende særvedtægter og tinglysning af servitutter om brugsrettigheder. Derudover har vi fokus på de nye bestemmelser om bod, eksklusion, foreningens overtagelse af udlejer­beføjelser samt beslutningskompetence, vedligeholdelsesfordeling, korttidsudlejning og sikkerhedsstillelse.

Vi ser nærmere på nyeste praksis hos Tinglysningsretten i forhold til afvisning af vedtægts­ændringer, og hvad du skal være særlig opmærksom på.

Endelig drøfter vi den ændrede hæftelsesregel, sletning af grundfondbestemmelsen og hvorledes hensættelser kan foretages i stedet, de nye majoritetsregler om henholdsvis simpel, dobbeltkvalificeret, 9/10 majoritet samt den nye vetobestemmelse. Disse og mange flere regler skal du være fortrolig med, som både administrator og dirigent. 

Indhold

 • Ophør af reglen om stemmeretsfortabelse og indførelse af generalklausul
 • Ændret hæftelsesform, grundfond vs. hensættelser og lignende
 • Ejerforeningens risiko for at få tilsidesat vedtægtsændringer, som ikke er tinglyst
 • Adgang til ejerlejlighederne
 • Ejerforeningens muligheder ved ejerens misligholdelse i form af bod og eksklusion
 • Beslutningskompetence
 • Rækkevidden af ejerforeningens mulighed for at indtræde i udlejerbeføjelsen
 • Vedligeholdelsesfordelingen
 • Ejerforeningens muligheder for at begrænse korttidsudlejning
 • Sikkerhedsstillelse
 • Majoritetsreglerne
 • Fortolkningsregel på særvedtægter
 • Tinglysning af fravigelser, påtegninger og servitutter samt nyeste tinglysningspraksis

Det får du med hjem

 • Overblik over ændringerne i ejerlejlighedsloven og deres betydning
 • Forståelse for fordele og ulemper ved den nye normalvedtægt

Der er pt. ingen kurser åbne for tilmelding

Har du spørgsmål?

Er du tvivl om, hvornår du får link til undervisningslokalet, hvordan undervisningsmaterialet bliver udleveret, eller hvilken forplejninger der er på vores kurser?

Klik her og læs mere