/ Ændringer i ejerlejlighedsloven og den nye normalvedtægt

Ændringer i ejerlejlighedsloven og den nye normalvedtægt

Panorama look over a big city from the 5th floor

Få styr på, hvad bestyrelsen skal forholde sig til inden generalforsamlingen 2021.

Nye muligheder for bod, eksklusion og overtagelse

Kurset giver dig en gennemgang af ændringerne i ejerlejlighedsloven med fokus på de regler, der vedrører administration af ejerforeningen. For eksempel gennemgås de nye muligheder for bod, eksklusion og overtagelse af udlejerbeføjelser.

Tinglysning af vedtægter eller overgang til den nye normalvedtægt?

Derudover gennemgås den nye normalvedtægt, som træder i kraft for alle ”gamle” ejerforeninger den 1. januar 2022. Emnerne er bl.a. beslutningskompetence, vedligeholdelsesfordeling og sikkerhedsstillelse, samt nyskabelserne bod, eksklusion (i ny og brugbar form) og overtagelse af udlejerbeføjelser.

Indførelsen af en ny normalvedtægt betyder, at ejerforeninger i 2021 skal forholde sig til, om de skal have tinglyst vedtægtsændringer i 2021, eller om de skal overgå til den nye normalvedtægt.

Kurset henvender sig til ejendomsadministratorer, rådgivere og andre, som har den daglige kontakt med bestyrelsen i ejerforeningen.

Indhold

 • Ejerforeningens muligheder ved ejerens misligholdelse i form af bod og eksklusion
 • Ejerforeningens risiko for at få tilsidesat vedtægtsændringer, som ikke er tinglyst
 • Ophør af reglen om stemmeretsfortabelse og indførelse af generalklausul
 • Vedligeholdelsesfordelingen
 • Adgang til ejerlejligheder
 • Rækkevidden af ejerforeningens mulighed for at indtræde i udlejerbeføjelsen
 • Ejerforeningens muligheder for at begrænse korttidsudlejning
 • Beslutningskompetence
 • Sikkerhedsstillelse
 • Fortolkningsregel på særvedtægter

Det får du med hjem

 • Overblik over ændringerne i ejerlejligheds­loven og deres betydning
 • Forståelse af fordele og ulemper ved den nye normalvedtægt

Flere kurser fra EjendomDanmark