/ AB 18 – Byggeriets nye aftalevilkår

AB 18 – Byggeriets nye aftalevilkår

Bliv klogere på aftalesystemets opbygning og indhold.

På kurset gennemgås reglerne med særlig fokus på, hvad der er nyt i forhold til tidligere gældende entrepriseret (AB92).

Kurset kommer til at omfatte både det nye aftalesystems struktur og indhold samt derudover en gennemgang af entrepriserettens traditionelt mest konfliktfyldte områder, som gennemgås på grundlag af reglerne og med inddragelse af hidtidig praksis.

Indhold

 • Kurset vil navnlig omhandle følgende emner:
 • Det nye aftalesystems opbygning og indhold
 • Væsentlige nye regler i forhold til hidtil gældende AB-vilkår
 • Entreprenørens projektering
 • Projektgennemgang
 • Byggemøder og fuldmagt
 • Ekstraarbejde
 • Betaling
 • Forsinkelse og erstatning/dagbod
 • Mangler og aflevering
 • Tvisteløsning

Det får du med hjem

 • Overblik over byggeriets aftalevilkår
 • Styr på retspraksis

Advokat, partner Mads Schierbeck, NT Advokater

Dato: Tirsdag den 9. marts – 9.30-16.00

Tidspunkt: 09/03/2021 09.30

Pris: 4750 DKK

Medlemspris: 3795 DKK

Tilmeld

Flere kurser fra EjendomDanmark