/ AB 18 – Byggeriets nye aftalevilkår

AB 18 – Byggeriets nye aftalevilkår

Grundlæggende kendskab til det nye aftalesystems opbygning og indhold.

På kurset gennemgås de nye regler med særlig fokus på, hvad der er nyt i forhold til hidtil gældende entrepriseret (AB92). Kurset kommer til at omfatte både det nye aftalesystems struktur og indhold (AB18) samt derudover en gennemgang af entrepriserettens traditionelt mest konfliktfyldte områder, som gennemgås på grundlag af de nye regler og med inddragelse af hidtidig praksis.

Indhold

  • Det nye aftalesystems opbygning og indhold
  • Væsentlige nye regler i forhold til hidtil gældende AB-vilkår
  • Entreprenørens projektering
  • Projektgennemgang
  • Byggemøder og fuldmagt
  • Ekstraarbejde
  • Betaling
  • Forsinkelse og erstatning/dagbod
  • Mangler og aflevering
  • Tvisteløsning

Udbytte

Kurset giver dig en gennemgang af de faldgruber inden for entrepriseretten, som man skal være mest opmærksom på.  

Adgangskrav

Kurset kræver ingen særlige forudsætninger. 

Undervisningslektioner 

Antal lektioner: 7

Der er pt. ingen kurser åbne for tilmelding

Kurser i foråret 2020

Kurser i foråret 2020