/ Nyheder / Midlertidig forlængelse af fristen for aflæggelse af forbrugsregnskaber

Midlertidig forlængelse af fristen for aflæggelse af forbrugsregnskaber

Regeringen har forlænget fristen for aflæggelse af forbrugsregnskaber overfor lejerne i både boliglejemål og erhvervslejemål som et led i håndteringen af COVID-19

Af

Under normale omstændigheder skal forbrugsregnskaberne være hos lejerne senest fire måneder efter regnskabsårets udløb. Men grundet COVID-19 kan det være svært at overholde disse frister, idet der stadig er mange forbrugsmålere, der aflæses manuelt. Det vil således ikke være muligt at aflæse disse målere uden at risikere smittespredning.

Da reglerne om aflæggelse af forbrugsregnskaber ikke er fravigelige, er det nødvendigt med en midlertidig dispensation for at sikre, at udlejere ikke mister retten til efteropkrævning som følge af, at forbrugsregnskabet ikke kommer frem til lejerne i tide.

Derfor har EjendomDanmark sammen med andre aktører i branchen, såsom Brunata, Techem, Ista, BL og Dansk Industri rettet henvendelse til Regeringens og Erhvervslivets Corona-enhed med anmodning om en midlertidig dispensation for fristerne for udsendelse af forbrugsregnskaber. Henvendelsen har resulteret i, at Erhvervsministeren og Boligministeren har givet en midlertidig dispensation til den 4. oktober 2020 for fremsendelse af forbrugsregnskaber til lejerne. 

Forbrugsregnskabet skal være kommet frem til lejerne senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb.

Lejeloven

§ 43, stk. 1, 1. pkt.

Det er fristen i lejelovens § 43, stk. 1, 1. pkt. om fremsendelse af forbrugsregnskabet til lejerne senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb, der forlænges til 4. oktober 2020.

Forlængelsen gælder for alle forbrugsregnskaber, der skulle være kommet frem til lejerne i perioden 4. april 2020 til 3. oktober 2020.

Der er givet samme dispensation for erhvervslejemål, hvor fristen i erhvervslejelovens § 49, stk. 1, 1. pkt. om fremsendelse af forbrugsregnskabet til lejerne senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb er forlænget til den 4. oktober 2020.

For erhvervslejemål gælder den midlertidige forlængelse af fristen for forbrugsregnskaber, der skulle være kommet frem til lejerne i perioden 5. april 2020 til 3. oktober 2020.

Ikrafttrædelse

Begge ændringer trådte i kraft ved bekendtgørelse i lovtidende den 4. april 2020. Dermed er udlejerne sikret, at de kan efteropkræve forbrugsudgifter hos lejerne på trods af COVID-19-forsinkelser – uanset årsag – så længe forbrugsregnskabet er kommet frem til lejerne senest den 4. oktober 2020. 

For erhvervslejemål skal man dog være opmærksom på, at der er aftalefrihed i lejeforholdet. Parterne kan således have aftalt noget andet i lejekontrakten end det der fremgår af ELL § 49. Derfor bør man altid undersøge lejekontrakten for at sikre sig, at lejekontraktens bestemmelser overholdes ved aflæggelse af forbrugsregnskaber.