/ Erhvervslejeret

Erhvervslejeret

Formålet med faget er at kvalificere den studerende til at varetage den daglige administration af erhvervslejemål.

Den studerende skal således indføres i juridisk teori og praksis samt praktiske forretningsgange og løsningsmetoder, der er nødvendige at tilegne sig for at kunne administrere erhvervslejemål.

Undervisningsseminar: 

Der er planlagt studieaktivitet i 7 af ugerne. Det vil sige, du skal reservere tid i din kalender til enten digital eller fysisk fremmøde. Der er planlagt undervisningsseminar på følgende datoer: 

København og digitalt:
 • Onsdag den 27. januar kl. 9.00-13.00 – Digitalt
 • Onsdag den 7. april kl. 9.00-13.00
 • Onsdag den 19. maj kl. 9.00-13.00

Randers: 
 • Onsdag den 27. januar kl. 9.00-13.00 – Digitalt
 • Torsdag den 8. april kl. 10.00-14.30
 • Torsdag den. 20. maj kl. 10.00-14.30

De øvrige undervisningsaktiviteter bliver afviklet i Moodlerooms. Vælger du at følge faget digitalt, følger du undervisningen via et link, der live-streamer undervisningen fra holdet i København. 

Undervisningsmateriale

Undervisningen bygger på EjendomDanmarks håndbog “Erhvervslejeret” (2. udg. 2013 af Kristin Jonasson og Andreas Antoniades)

Der er et meget begrænset antal tilbage ved forlaget. Salget er først til mølle. 

Klik her for at gå til forlaget bestillingsside

Via ED-lovportal får du som tilmeldt faget derimod gratis adgang til bogen i pdf-format. 

Corona og forårets undervisning

Vi følger udviklingen tæt og overholder til en hver tid myndighedernes anbefalinger.

Vi udbyder som udgangspunkt faget i København og Randers, men kommer der nye restriktioner, kan vi være nødt til at afvikle undervisningen digitalt helt eller delvist for nogle eller alle studerende. Du bør derfor også notere dig, hvornår den digitale undervisning bliver afviklet, da det vil på disse datoer den digitale undervisning, vil blive afholdt. 

Sker der ændringer, vil de berørte studerende få besked herom.  

Sådan tilmelder du dig

Du kan vælge mellem tre forskellige hold. 1) København, den 27.01.21, 2) Randers, den 27.01.21 og 3) Digitalt, den 27.01.21. Vil du følge undervisningen fysisk i Randers, vælge du "fysisk fremmøde" med den startdato, hvor undervisningen i Randers begynder. Det samme gør du, hvis du vil følge undervisningen i København.

Studieportalen

Når du modtager ordrebekræftelsen på din tilmelding fra EjendomDanmark, har du som studerende også adgang til studieportalen. 

På studieportalen finder du fagets lukkede side med alle relevante oplysninger inden din studiestart. Blandt andet finder du fagets undervisningsplan og flere oplysninger om, hvordan og hvornår, du kan forvente at få adgang til Moodlerooms. 

Du finder ligeledes oplysninger om, hvad du skal have forberedt til første undervisningsgang. 

Fagets læringsmål

Viden og forståelse

Den studerende skal opnå:

 • viden om erhvervslejeloven og den øvrige kernelovgivning, der knytter til ejendomsadministration af erhvervsudlejningsejendomme
 • viden om den væsentligste administrative praksis og retspraksis, der har særlig betydning ved ejendomsadministration af erhvervsudlejningsejendomme
 • forståelse af, hvordan lovgivning, praksis og øvrige juridiske grundsætninger anvendes i praksis
 • viden om væsentlige og regelmæssige processer og sagsgange i ejendomsadministration af erhvervsudlejningsejendomme fra lejeaftalens indgåelse til lejemålets ophør og fraflytning

Færdigheder

Den studerende skal kunne:

 • være i stand til at tage stilling til fortolkningen af en erhvervslejekontrakt og opnå kompetencen til at forhandle kontraktens vilkår
 • gennemføre relevante lejereguleringer og varslinger
 • håndtere anmodninger om brugsrettens overgang, særligt anmodninger om afståelse
 • sikre, at aftaler om lejers betalinger af forbrugs- og driftsudgifter indgås korrekt i lejekontrakten
 • håndtere problemstillinger om løbende ombygninger og forandringer af erhvervslejemål i lejeperioden
 • afgrænse forbedringsarbejder i forhold til vedligeholdelsesarbejder, og håndtere gennemførelse af sådanne arbejder i erhvervslejemål
 • beregne og gennemføre forbedringsforhøjelse over for lejerne
 • definere erhvervsbeskyttede lejemål og håndtere praktiske problemstillinger i relation til erhvervsbeskyttelsen
 • gennemføre en korrekt opsigelse af et erhvervslejemål
 • gennemføre en korrekt ophævelse af et erhvervslejemål ved lejers misligholdelse
 • håndtere fraflytninger, herunder istandsættelse af det lejede
 • håndtere mindre komplicerede tvister inden for ovennævnte områder mellem udlejer og lejer

Kompetencer

Den studerende skal opnå:

 • fagligt juridiske og praktiske kompetencer til at varetage og yde rådgivning om den daglige administration af erhvervslejemål og erhvervsudlejningsejendomme samt håndtere øvrige relevante problemstillinger, der er sædvanlige i administrationen af erhvervslejemål

Indhold

 • Erhvervslejelovens baggrund og erhvervslejelovens område
 • Lejekontrakter
 • Parterne og det lejede
 • Overtagelse af lejemålet
 • Lejens størrelse og regulering
 • Forbrugs- og ejendomsregnskaber
 • Vedligeholdelse i lejeperioden
 • Gennemførelse af arbejder på ejendommen
 • Udlejers forandringer
 • Lejers forandringer, vilkårsændringer
 • Lejemålets overgang til andre
 • Opsigelse
 • Ophævelse
 • Andet lejemålsophør samt fraflytning og istandsættelse

Faglig baggrund

Undervisningen er tilrettelagt med henblik på at den studerende har gennemført Administration af boligudlejningsejendomme, og har et vist praktisk kendskab til ejendomsadministration. Studerende uden denne baggrund kan også følge faget, men må forvente en øget forberedelsestid.

Det sker hos EjendomDanmark